כעת מלאו את הדלי באדמה שיתלו את התותים והשקו אותם

חזור למאמר.