על האדנית בה נשתול את האדמה להיות גדולה מספיק ומנוקזת

חזור למאמר.