מיזם גג רב תרבותי – בניין פיין 13, תל אביב

חזור למאמר.